Футбол Израиль Премьер-лига — календарь-расписание игр
ФУТБОЛ. Статистика
            
19.10.2017, 13:48 (GMT+3)
ru  en  PDA

Футбол · Израиль 2016–2017 · Премьер-лига (D1)

меню · наверх


Календарь игр

 1 20.08.2016 Бней-Иехуда   — Бней Сахнин   1:1 (0:1)
 1 20.08.2016 Х Ашкелон    — Х Хайфа     3:2 (1:0)
 1 20.08.2016 Х Беэр-Шева   — Х Раанана    2:1 (2:0)
 1 20.08.2016 Х Кирьят-Шемона — Ашдод      1:0 (1:0)
 1 21.08.2016 М Петах-Тиква  — Бейтар      2:2 (2:2)
 1 21.08.2016 М Тель-Авив   — Х Кфар-Сава   3:1 (1:0)
 1 22.08.2016 М Хайфа     — Х Тель-Авив   1:0 (0:0)
 2 27.08.2016 Бней Сахнин   — М Хайфа     1:0 (1:0)
 2 27.08.2016 Х Раанана    — М Петах-Тиква  0:1 (0:1)
 2 27.08.2016 Х Тель-Авив   — Х Беэр-Шева   0:0 (0:0)
 2 27.08.2016 Х Хайфа     — Бней-Иехуда   1:0 (0:0)
 2 28.08.2016 Ашдод      — М Тель-Авив   1:2 (1:2)
 2 28.08.2016 Бейтар     — Х Кирьят-Шемона 2:2 (0:1)
 2 29.08.2016 Х Кфар-Сава   — Х Ашкелон    1:1 (0:1)
 3 10.09.2016 Бней-Иехуда   — М Хайфа     1:1 (1:0)
 3 10.09.2016 Х Беэр-Шева   — Бней Сахнин   3:0 (0:0)
 3 10.09.2016 Х Кирьят-Шемона — Х Раанана    0:0 (0:0)
 3 10.09.2016 Х Хайфа     — Х Кфар-Сава   1:2 (0:1)
 3 11.09.2016 М Тель-Авив   — Бейтар      2:2 (0:1)
 3 11.09.2016 Х Ашкелон    — Ашдод      0:0 (0:0)
 3 12.09.2016 М Петах-Тиква  — Х Тель-Авив   2:0 (1:0)
 4 17.09.2016 Ашдод      — Х Хайфа     1:3 (0:1)
 4 17.09.2016 Бейтар     — Х Ашкелон    3:0 (3:0)
 4 17.09.2016 Х Кфар-Сава   — Бней-Иехуда   0:1 (0:1)
 4 17.09.2016 Х Тель-Авив   — Х Кирьят-Шемона 3:3 (3:1)
 4 18.09.2016 Бней Сахнин   — М Петах-Тиква  0:1 (0:1)
 4 18.09.2016 Х Раанана    — М Тель-Авив   0:3 (0:1)
 4 19.09.2016 М Хайфа     — Х Беэр-Шева   2:1 (1:1)
 6 21.09.2016 Бней Сахнин   — М Тель-Авив   0:3 (0:1)
 5 24.09.2016 Х Ашкелон    — Х Раанана    0:0 (0:0)
 5 24.09.2016 Х Кирьят-Шемона — Бней Сахнин   2:2 (1:1)
 5 24.09.2016 Х Кфар-Сава   — Ашдод      1:0 (0:0)
 5 24.09.2016 Х Хайфа     — Бейтар      4:0 (2:0)
 5 25.09.2016 Бней-Иехуда   — Х Беэр-Шева   0:3 (0:1)
 5 25.09.2016 М Тель-Авив   — Х Тель-Авив   5:0 (1:0)
 5 26.09.2016 М Петах-Тиква  — М Хайфа     2:2 (1:1)
 6 01.10.2016 Ашдод      — Бней-Иехуда   2:2 (1:1)
 6 01.10.2016 Бейтар     — Х Кфар-Сава   1:0 (0:0)
 6 01.10.2016 М Хайфа     — Х Кирьят-Шемона 0:0 (0:0)
 6 01.10.2016 Х Раанана    — Х Хайфа     2:0 (0:0)
 6 01.10.2016 Х Тель-Авив   — Х Ашкелон    2:0 (1:0)
 6 15.10.2016 Х Беэр-Шева   — М Петах-Тиква  5:0 (4:0)
 7 22.10.2016 Ашдод      — Бейтар      0:0 (0:0)
 7 22.10.2016 Бней-Иехуда   — М Петах-Тиква  1:4 (0:2)
 7 22.10.2016 Х Ашкелон    — Бней Сахнин   0:1 (0:0)
 7 22.10.2016 Х Кфар-Сава   — Х Раанана    1:2 (0:1)
 7 22.10.2016 Х Хайфа     — Х Тель-Авив   0:2 (0:0)
 7 24.10.2016 М Тель-Авив   — М Хайфа     0:2 (0:1)
 7 24.10.2016 Х Кирьят-Шемона — Х Беэр-Шева   0:2 (0:0)
 8 29.10.2016 Бней Сахнин   — Х Хайфа     2:1 (0:0)
 8 29.10.2016 М Хайфа     — Х Ашкелон    5:0 (3:0)
 8 29.10.2016 Х Раанана    — Ашдод      0:0 (0:0)
 8 29.10.2016 Х Тель-Авив   — Х Кфар-Сава   1:1 (1:0)
 8 30.10.2016 М Петах-Тиква  — Х Кирьят-Шемона 2:1 (0:0)
 8 30.10.2016 Х Беэр-Шева   — М Тель-Авив   2:0 (1:0)
 8 31.10.2016 Бейтар     — Бней-Иехуда   2:2 (1:0)
 9 05.11.2016 Ашдод      — Х Тель-Авив   1:0 (1:0)
 9 05.11.2016 Бейтар     — Х Раанана    1:0 (0:0)
 9 05.11.2016 Бней-Иехуда   — Х Кирьят-Шемона 0:1 (0:0)
 9 05.11.2016 Х Хайфа     — М Хайфа     0:0 (0:0)
 9 06.11.2016 М Тель-Авив   — М Петах-Тиква  0:0 (0:0)
 9 06.11.2016 Х Ашкелон    — Х Беэр-Шева   1:5 (0:2)
 9 07.11.2016 Х Кфар-Сава   — Бней Сахнин   2:1 (2:0)
10 19.11.2016 Бней Сахнин   — Ашдод      0:1 (0:1)
10 19.11.2016 М Петах-Тиква  — Х Ашкелон    1:1 (1:1)
10 19.11.2016 М Хайфа     — Х Кфар-Сава   2:0 (2:0)
10 19.11.2016 Х Беэр-Шева   — Х Хайфа     5:1 (2:1)
10 20.11.2016 Х Кирьят-Шемона — М Тель-Авив   1:2 (1:1)
10 20.11.2016 Х Раанана    — Бней-Иехуда   1:0 (0:0)
10 21.11.2016 Бейтар     — Х Тель-Авив   1:1 (1:1)
11 26.11.2016 Ашдод      — М Хайфа     1:1 (1:1)
11 26.11.2016 Х Кирьят-Шемона — Х Ашкелон    4:1 (2:0)
11 26.11.2016 Х Раанана    — Х Тель-Авив   0:0 (0:0)
11 26.11.2016 Х Хайфа     — М Петах-Тиква  2:1 (1:1)
11 27.11.2016 Бней-Иехуда   — М Тель-Авив   1:0 (0:0)
11 27.11.2016 Х Кфар-Сава   — Х Беэр-Шева   0:2 (0:0)
11 28.11.2016 Бейтар     — Бней Сахнин   0:1 (0:0)
12 03.12.2016 М Петах-Тиква  — Х Кфар-Сава   0:0 (0:0)
12 03.12.2016 М Тель-Авив   — Х Ашкелон    0:0 (0:0)
12 03.12.2016 Х Беэр-Шева   — Ашдод      5:0 (2:0)
12 03.12.2016 Х Кирьят-Шемона — Х Хайфа     2:0 (1:0)
12 04.12.2016 Бней Сахнин   — Х Раанана    1:1 (0:0)
12 04.12.2016 Бней-Иехуда   — Х Тель-Авив   0:1 (0:0)
12 05.12.2016 М Хайфа     — Бейтар      0:2 (0:1)
13 10.12.2016 Х Ашкелон    — Бней-Иехуда   1:0 (1:0)
13 10.12.2016 Х Кфар-Сава   — Х Кирьят-Шемона 2:2 (1:1)
13 10.12.2016 Х Раанана    — М Хайфа     1:1 (1:0)
13 10.12.2016 Х Тель-Авив   — Бней Сахнин   1:1 (0:0)
13 11.12.2016 Ашдод      — М Петах-Тиква  2:2 (1:1)
13 11.12.2016 Х Хайфа     — М Тель-Авив   2:4 (0:2)
13 12.12.2016 Бейтар     — Х Беэр-Шева   1:3 (1:1)
14 17.12.2016 Ашдод      — Х Кирьят-Шемона 0:0 (0:0)
14 17.12.2016 Бейтар     — М Петах-Тиква  1:1 (0:1)
14 17.12.2016 Бней Сахнин   — Бней-Иехуда   1:1 (0:0)
14 17.12.2016 Х Кфар-Сава   — М Тель-Авив   1:1 (1:1)
14 18.12.2016 Х Раанана    — Х Беэр-Шева   1:0 (1:0)
14 18.12.2016 Х Хайфа     — Х Ашкелон    3:1 (0:1)
14 19.12.2016 Х Тель-Авив   — М Хайфа     0:2 (0:0)
15 24.12.2016 Бней-Иехуда   — Х Хайфа     1:1 (1:1)
15 24.12.2016 М Тель-Авив   — Ашдод      1:0 (0:0)
15 24.12.2016 Х Ашкелон    — Х Кфар-Сава   0:0 (0:0)
15 24.12.2016 Х Кирьят-Шемона — Бейтар      2:0 (1:0)
15 25.12.2016 М Петах-Тиква  — Х Раанана    2:0 (0:0)
15 25.12.2016 Х Беэр-Шева   — Х Тель-Авив   1:1 (0:1)
15 26.12.2016 М Хайфа     — Бней Сахнин   1:2 (1:0)
16 31.12.2016 М Хайфа     — Бней-Иехуда   1:1 (0:0)
16 31.12.2016 Х Кфар-Сава   — Х Хайфа     1:2 (0:0)
16 31.12.2016 Х Раанана    — Х Кирьят-Шемона 0:3 (0:1)
16 31.12.2016 Х Тель-Авив   — М Петах-Тиква  0:1 (0:0)
16 01.01.2017 Ашдод      — Х Ашкелон    1:0 (1:0)
16 01.01.2017 Бней Сахнин   — Х Беэр-Шева   0:0 (0:0)
16 02.01.2017 Бейтар     — М Тель-Авив   1:0 (1:0)
17 10.01.2017 М Петах-Тиква  — Бней Сахнин   1:1 (0:0)
17 10.01.2017 Х Ашкелон    — Бейтар      1:1 (1:0)
17 10.01.2017 Х Беэр-Шева   — М Хайфа     2:0 (1:0)
17 11.01.2017 Бней-Иехуда   — Х Кфар-Сава   1:1 (0:0)
17 11.01.2017 М Тель-Авив   — Х Раанана    4:1 (2:0)
17 11.01.2017 Х Хайфа     — Ашдод      0:1 (0:1)
17 12.01.2017 Х Кирьят-Шемона — Х Тель-Авив   2:1 (2:0)
18 14.01.2017 Ашдод      — Х Кфар-Сава   0:0 (0:0)
18 14.01.2017 М Хайфа     — М Петах-Тиква  0:2 (0:0)
18 14.01.2017 Х Беэр-Шева   — Бней-Иехуда   2:1 (1:1)
18 14.01.2017 Х Раанана    — Х Ашкелон    0:2 (0:1)
18 15.01.2017 Бейтар     — Х Хайфа     1:0 (1:0)
18 16.01.2017 Бней Сахнин   — Х Кирьят-Шемона 5:2 (4:2)
18 16.01.2017 Х Тель-Авив   — М Тель-Авив   0:1 (0:1)
19 21.01.2017 М Петах-Тиква  — Х Беэр-Шева   1:1 (0:0)
19 21.01.2017 Х Ашкелон    — Х Тель-Авив   0:1 (0:0)
19 21.01.2017 Х Кирьят-Шемона — М Хайфа     3:0 (1:0)
19 21.01.2017 Х Хайфа     — Х Раанана    1:0 (0:0)
19 22.01.2017 Бней-Иехуда   — Ашдод      2:0 (1:0)
19 22.01.2017 М Тель-Авив   — Бней Сахнин   2:1 (1:0)
19 22.01.2017 Х Кфар-Сава   — Бейтар      0:2 (0:0)
20 28.01.2017 Бейтар     — Ашдод      1:1 (0:0)
20 28.01.2017 М Петах-Тиква  — Бней-Иехуда   2:0 (1:0)
20 28.01.2017 Х Беэр-Шева   — Х Кирьят-Шемона 2:0 (0:0)
20 28.01.2017 Х Раанана    — Х Кфар-Сава   1:0 (0:0)
20 29.01.2017 Бней Сахнин   — Х Ашкелон    1:0 (0:0)
20 29.01.2017 Х Тель-Авив   — Х Хайфа     0:0 (0:0)
20 30.01.2017 М Хайфа     — М Тель-Авив   2:2 (1:0)
21 04.02.2017 Бней-Иехуда   — Бейтар      1:1 (0:1)
21 04.02.2017 М Тель-Авив   — Х Беэр-Шева   1:0 (1:0)
21 04.02.2017 Х Кирьят-Шемона — М Петах-Тиква  0:1 (0:0)
21 04.02.2017 Х Хайфа     — Бней Сахнин   0:1 (0:0)
21 05.02.2017 Ашдод      — Х Раанана    0:1 (0:0)
21 05.02.2017 Х Кфар-Сава   — Х Тель-Авив   0:0 (0:0)
21 06.02.2017 Х Ашкелон    — М Хайфа     0:2 (0:1)
22 11.02.2017 М Хайфа     — Х Хайфа     0:3 (0:1)
22 11.02.2017 Х Беэр-Шева   — Х Ашкелон    2:1 (0:0)
22 11.02.2017 Х Кирьят-Шемона — Бней-Иехуда   0:1 (0:1)
22 11.02.2017 Х Раанана    — Бейтар      0:4 (0:2)
22 12.02.2017 Бней Сахнин   — Х Кфар-Сава   1:0 (1:0)
22 12.02.2017 Х Тель-Авив   — Ашдод      2:0 (0:0)
22 13.02.2017 М Петах-Тиква  — М Тель-Авив   0:1 (0:0)
23 18.02.2017 Ашдод      — Бней Сахнин   1:1 (1:0)
23 18.02.2017 Бней-Иехуда   — Х Раанана    0:2 (0:0)
23 18.02.2017 М Тель-Авив   — Х Кирьят-Шемона 3:0 (1:0)
23 18.02.2017 Х Кфар-Сава   — М Хайфа     0:2 (0:1)
23 19.02.2017 Х Ашкелон    — М Петах-Тиква  0:1 (0:0)
23 19.02.2017 Х Хайфа     — Х Беэр-Шева   0:0 (0:0)
23 20.02.2017 Х Тель-Авив   — Бейтар      1:2 (1:1)
24 25.02.2017 М Тель-Авив   — Бней-Иехуда   2:0 (1:0)
24 25.02.2017 М Хайфа     — Ашдод      0:1 (0:0)
24 25.02.2017 Х Ашкелон    — Х Кирьят-Шемона 1:1 (1:0)
24 25.02.2017 Х Тель-Авив   — Х Раанана    0:0 (0:0)
24 26.02.2017 Бней Сахнин   — Бейтар      0:2 (0:2)
24 26.02.2017 М Петах-Тиква  — Х Хайфа     3:1 (1:0)
24 27.02.2017 Х Беэр-Шева   — Х Кфар-Сава   3:0 (2:0)
25 04.03.2017 Ашдод      — Х Беэр-Шева   0:1 (0:0)
25 04.03.2017 Х Раанана    — Бней Сахнин   0:1 (0:1)
25 04.03.2017 Х Тель-Авив   — Бней-Иехуда   1:2 (1:0)
25 04.03.2017 Х Хайфа     — Х Кирьят-Шемона 1:2 (0:1)
25 05.03.2017 Х Ашкелон    — М Тель-Авив   1:2 (0:1)
25 05.03.2017 Х Кфар-Сава   — М Петах-Тиква  1:3 (1:3)
25 06.03.2017 Бейтар     — М Хайфа     0:1 (0:1)
26 11.03.2017 Бней Сахнин   — Х Тель-Авив   0:0 (0:0)
26 11.03.2017 М Петах-Тиква  — Ашдод      0:1 (0:0)
26 11.03.2017 М Хайфа     — Х Раанана    2:0 (2:0)
26 11.03.2017 Х Кирьят-Шемона — Х Кфар-Сава   1:2 (0:0)
26 12.03.2017 Бней-Иехуда   — Х Ашкелон    0:0 (0:0)
26 12.03.2017 М Тель-Авив   — Х Хайфа     1:0 (1:0)
26 13.03.2017 Х Беэр-Шева   — Бейтар      2:1 (0:0)
27 18.03.2017 М Петах-Тиква  — Бейтар      0:1 (0:0)
27 18.03.2017 М Тель-Авив   — Бней Сахнин   3:0 (0:0)
27 18.03.2017 Х Кирьят-Шемона — Х Тель-Авив   2:3 (1:1)
27 18.03.2017 Х Хайфа     — Х Ашкелон    1:4 (1:1)
27 19.03.2017 Х Беэр-Шева   — М Хайфа     4:0 (1:0)
27 19.03.2017 Х Раанана    — Бней-Иехуда   0:2 (0:0)
27 20.03.2017 Ашдод      — Х Кфар-Сава   0:0 (0:0)
28 01.04.2017 М Хайфа     — Бейтар      3:2 (2:2)
28 01.04.2017 Х Беэр-Шева   — М Тель-Авив   1:0 (1:0)
28 01.04.2017 Х Кирьят-Шемона — Х Хайфа     0:2 (0:1)
28 01.04.2017 Х Тель-Авив   — Бней-Иехуда   2:0 (1:0)
28 02.04.2017 Бней Сахнин   — М Петах-Тиква  1:0 (0:0)
28 02.04.2017 Х Кфар-Сава   — Х Раанана    0:2 (0:2)
28 03.04.2017 Х Ашкелон    — Ашдод      0:0 (0:0)
29 08.04.2017 Бейтар     — Бней Сахнин   3:0 (0:0)
29 08.04.2017 Бней-Иехуда   — Х Кфар-Сава   1:0 (0:0)
29 08.04.2017 Х Раанана    — Х Ашкелон    0:2 (0:2)
29 08.04.2017 Х Хайфа     — Х Тель-Авив   3:3 (2:2)
29 09.04.2017 Ашдод      — Х Кирьят-Шемона 1:1 (0:0)
29 09.04.2017 М Петах-Тиква  — Х Беэр-Шева   1:2 (1:1)
29 09.04.2017 М Тель-Авив   — М Хайфа     3:0 (2:0)
30 15.04.2017 М Тель-Авив   — М Петах-Тиква  2:0 (1:0)
30 15.04.2017 М Хайфа     — Бней Сахнин   0:1 (0:0)
30 17.04.2017 Х Беэр-Шева   — Бейтар      2:0 (0:0)
31 22.04.2017 Бейтар     — М Тель-Авив   1:1 (1:1)
31 22.04.2017 Бней Сахнин   — Х Беэр-Шева   1:3 (1:1)
31 22.04.2017 М Петах-Тиква  — М Хайфа     0:1 (0:1)
30 22.04.2017 Х Ашкелон    — Бней-Иехуда   1:0 (0:0)
30 22.04.2017 Х Кирьят-Шемона — Х Раанана    2:3 (1:1)
30 22.04.2017 Х Хайфа     — Ашдод      1:1 (0:1)
30 24.04.2017 Х Тель-Авив   — Х Кфар-Сава   2:0 (2:0)
32 25.04.2017 Бней Сахнин   — М Тель-Авив   1:3 (0:0)
32 25.04.2017 М Хайфа     — Х Беэр-Шева   0:1 (0:1)
32 26.04.2017 Бейтар     — М Петах-Тиква  2:1 (1:1)
31 27.04.2017 Бней-Иехуда   — Х Кирьят-Шемона 0:2 (0:0)
31 27.04.2017 Х Раанана    — Х Хайфа     0:2 (0:0)
31 29.04.2017 Ашдод      — Х Тель-Авив   2:0 (0:0)
33 29.04.2017 Бейтар     — М Хайфа     2:0 (1:0)
33 29.04.2017 М Петах-Тиква  — Бней Сахнин   1:0 (0:0)
33 29.04.2017 М Тель-Авив   — Х Беэр-Шева   1:2 (1:0)
31 29.04.2017 Х Кфар-Сава   — Х Ашкелон    1:0 (0:0)
32 06.05.2017 Ашдод      — Х Раанана    2:2 (1:2)
34 06.05.2017 Бней Сахнин   — Бейтар      1:5 (1:2)
32 06.05.2017 Х Кирьят-Шемона — Х Кфар-Сава   1:4 (0:3)
32 06.05.2017 Х Тель-Авив   — Х Ашкелон    0:0 (0:0)
32 06.05.2017 Х Хайфа     — Бней-Иехуда   1:1 (0:0)
34 07.05.2017 М Хайфа     — М Тель-Авив   0:2 (0:2)
34 08.05.2017 Х Беэр-Шева   — М Петах-Тиква  1:1 (1:0)
35 13.05.2017 Бней Сахнин   — М Хайфа     1:0 (1:0)
33 13.05.2017 Бней-Иехуда   — Ашдод      2:1 (1:1)
33 13.05.2017 Х Ашкелон    — Х Кирьят-Шемона 2:1 (1:1)
33 13.05.2017 Х Кфар-Сава   — Х Хайфа     1:0 (1:0)
33 13.05.2017 Х Раанана    — Х Тель-Авив   1:1 (0:0)
35 14.05.2017 М Петах-Тиква  — М Тель-Авив   2:1 (0:0)
35 15.05.2017 Бейтар     — Х Беэр-Шева   1:1 (0:1)
36 20.05.2017 М Тель-Авив   — Бейтар      0:2 (0:2)
36 20.05.2017 М Хайфа     — М Петах-Тиква  0:0 (0:0)
36 20.05.2017 Х Беэр-Шева   — Бней Сахнин   2:0 (1:0)


Футбольная статистика© 2004–2017обратная связь